Inkoop en de internationale arbeidsomstandigheden

Het Rijk eist dat leveranciers zich inzetten voor betere internationale arbeidsvoorwaarden. Zo draagt het Rijk bij aan het uitbannen van misstanden in de productieketen.

Betere internationale arbeidsvoorwaarden

Dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid, hongerlonen en discriminatie. In verschillende landen komt dit nog voor. De productie van goederen (van grondstof tot eindproduct) is vaak internationaal. Daarom kunnen die misstanden ook voorkomen bij producten op de Nederlandse markt. Het Rijk eist daarom dat (waar dit van toepassing is) leveranciers zich inzetten voor betere internationale arbeidsvoorwaarden. 

Risicosectoren

Voor een aantal sectoren is er een vergroot risico dat in het buitenland de rechten van werknemers worden geschonden. Het gaat hierbij om de volgende sectoren binnen de Rijksinkoop:

  • bedrijfskleding;
  • catering;
  • papier, afvoer vertrouwelijke informatiedragers, print- en drukwerk;
  • energie;
  • grondstoffenmanagement en afvalzorg;
  • kantoorartikelen en computersupplies;
  • laboratorium;
  • ICT-werkomgeving Rijk;
  • datacenters;
  • dataverbindingen.

Beschermen arbeidsrechten en mensenrechten

Tekenen bedrijven in deze sectoren een contract met de Rijksoverheid? Dan zijn zij verplicht om de risico’s op het gebied van werknemersrechten voor hun producten in kaart brengen. Samen met het Rijk bepaalt het bedrijf wat het kan doen om arbeidsrechten en mensenrechten te beschermen.