Inkoop en de Nederlandse arbeidsmarkt

Het Rijk wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Dat betekent onder andere dat iedereen uitzicht heeft op werk en inkomen. Daarom wil de Rijksoverheid dat ondernemers bij sommige aanbestedingen mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Dit heet social return on investment.

Effecten van social return on investment

Social return on investment bij een investering binnen het Rijk levert niet alleen ‘gewone’ winst op. Er ontstaat ook aantoonbaar veel sociale winst. Vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen of vluchtelingen. Zij worden aan werk geholpen of er naartoe begeleid. Ook kunnen zij makkelijker nieuw werk vinden met de opgedane werkervaring.

Maatschappelijke impact door Maatwerk voor Mensen

Sinds 2018 heeft de Rijksoverheid het programma Maatwerk voor Mensen. Dit is een samenwerking tussen leveranciers, inkopers, HR-medewerkers en beleidsmakers. Zij bespreken hoe zij met social return on investment zoveel mogelijk sociale winst kunnen boeken. 

Meer informatie en praktijkvoorbeelden vindt u op www.maatwerkvoormensen.nl