Inkoop en innovatie

Het Rijk vraagt de markt bij aanbestedingen soms naar innovatieve oplossingen. Dit  om publieke taken goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder en veiliger uit te voeren. 

Innovatie-oplossingen bij aanbesteding

Het Rijk wil efficiënt en effectief zijn. Maar ook bedrijven een markt voor innovatieve oplossingen geven. Hiervoor:

  • gaat het Rijk in gesprek met bedrijfsleven en kennisinstituten;
  • richt het Rijk proeftuinen in;
  • en start het Rijk innovatiecompetities. 

Ruimte voor innovatie in opdrachtbeschrijving

Het Rijk biedt in de opdrachtbeschrijving van een aanbesteding meer ruimte voor innovatieve oplossingen. Dit doet het Rijk door minder technische uitvoeringsvoorwaarden en richtlijnen op te nemen. Het Rijk maakt aanbestedingen toegankelijker voor alle bedrijven. Daardoor krijgen ook innovatieve bedrijven met minder ervaring een kans op een overheidsopdracht. 

Programma voor innovatiegericht inkopen

Het programma Innovatiegericht Inkopen is er om de inkoop van innovatieve (duurzame) oplossingen te bevorderen. Zowel voor de Rijksoverheid als andere overheden. Het PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden voert het programma uit. Het centrum biedt:

  • (praktijk)informatie;
  • advies;
  • instrumenten;
  • een netwerk van ‘ervaringsdeskundigen’ aan alle (semi)overheden.

Instrumenten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en in te kopen staan in de innovatiekoffer.