Alles wat u moet weten over eIDAS

In dit overzicht vindt u de meestgestelde vragen over de Europese verordening eIDAS. eIDAS zorgt dat u met uw nationale inlogmiddel (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie moet dat nationale inlogmiddel eerst wel goedkeuren. 

Wat is eIDAS?

Overheidsorganisaties in de EER-landen kunnen personen identificeren aan de hand van hun paspoort. Het maakt daarbij niet uit welk land dat paspoort heeft uitgegeven. Zo kunt u zich in Nederland bijvoorbeeld identificeren met een Italiaans paspoort. Dit ligt anders bij elektronische Identiteitsbewijzen (eID’s) zoals in Nederland DigiD. In veel landen kunt u zich alleen digitaal identificeren met het eID dat het land zelf uitgegeven heeft. Dit gaat veranderen door eIDAS.

De EU-verordening eIDAS zorgt dat overheidsorganisaties in de EER-landen elkaars eID’s toegang gaan geven. Nadat de Europese Commissie nationale eID’s heeft goedgekeurd, kunt u ze ook in andere EER-landen gebruiken. Dan kunt u als Nederlander met uw DigiD bijvoorbeeld inloggen bij de overheid in Frankrijk. Italianen kunnen met hun inlogmiddel SPID bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid zaken doen. En andersom.

Nationale eID’s als DigiD kunt u niet zomaar in andere EER-landen gebruiken. Daarvoor moet de Europese Commissie dat eID eerst goedkeuren. Wilt u weten wanneer u uw nationale eID in het buitenland kunt gebruiken? Neem dan contact op met de verantwoordelijke organisatie uit het EU-land van uw eID.

Let op: de Europese Commissie heeft DigiD nog niet goedgekeurd. Behalve in Nederland kunt u uw DigiD daarom nog niet gebruiken in andere EU-landen.

Welke Europese landen bieden inlogmiddelen aan waarmee ik online diensten kan regelen bij Nederlandse organisaties?

Op dit moment bieden de volgende landen een of meer goedgekeurde inlogmiddelen aan:

 • België
 • Duitsland
 • Estland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Luxemburg
 • Portugal
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië

Hier komen steeds meer inlogmiddelen uit andere Europese landen bij. Wilt u weten wanneer u uw nationale elektronisch identiteitsbewijs (eID) in andere EER-landen kunt gebruiken? Of welke nationale eID’s in een bepaald EER-land een geldig identificatiemiddel zijn? Neem dan contact op met de verantwoordelijke overheidsorganisatie in dit EU-land.

eIDAS niet meer mogelijk voor het VK vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden de eIDAS regels niet meer voor het VK. De eIDAS functionaliteit voor het Verenigd Koninkrijk (VK) is dan uitgeschakeld. U kunt niet meer op een inlogpagina via de knop European Login het VK kiezen. Ook op een inlogpagina van een Britse organisatie is de knop European login er niet meer. 

Hoe kan ik een eIDAS-inlogmiddel krijgen?

Er bestaat geen eIDAS-inlogmiddel. Er zijn verschillende nationale elektronische identificatiebewijzen (eIDs). In Nederland is dat bijvoorbeeld DigiD. Als de EU zo’n nationaal eID heeft goedgekeurd, dan kunt u dat ook in andere EER-landen gebruiken. Dat regelt de Europese verordening eIDAS.

Het verschilt per land hoe u aan een nationaal eID kunt komen. EER-landen mogen zelf bepalen aan wie hun nationale eID mag gebruiken. Vaak is dit middel alleen te gebruiken voor burgers die geboren zijn in het betreffende EER-land. Of voor burgers die in dat EER-land wonen en werken.

EER-landen mogen ook zelf beslissen of ze willen dat hun nationale eID ook in andere EER-landen geldig is.

Wanneer krijg ik met eIDAS te maken?

U krijgt te maken met eIDAS in de volgende situatie. U wilt met een elektronisch identiteitsbewijs uit het ene EER-land inloggen bij een overheidsorganisatie in een ander EER-land. In de praktijk gaat het vooral om de volgende twee situaties:

 1. U heeft als Nederlander een eID van een ander EER-land en wilt inloggen bij de Nederlandse overheid. Een voorbeeld: u woont als Nederlander bijvoorbeeld in Spanje. En u wilt met uw Spaanse eID inloggen bij de SVB om uw AOW gegevens te bekijken. Let op: het EER-land mag zelf bepalen of u als buitenlander recht heeft op hun eID.    
 2. U heeft een Nederlands eID (bijvoorbeeld DigiD) en wilt inloggen bij een overheidsorganisatie in een ander EER-land.

Twee voorwaarden die hierbij gelden:

 1. Het moet technisch mogelijk zijn om digitaal in te loggen bij een overheidsorganisatie. Kunnen burgers uit het EER-land zelf ook niet inloggen bij de overheidsorganisatie? Dan hoeft die overheidsorganisatie die mogelijkheid ook niet aan te bieden aan andere EER-burgers.
 2. De Europese Commissie heeft uw eID langer dan 12 maanden terug goedgekeurd. EER-landen hebben namelijk maximaal 12 maanden de tijd om de toegang van uw eID technisch mogelijk te maken.

Hoe weet ik dat een overheidsorganisatie is aangesloten op eIDAS?

Geeft de overheidsorganisatie in een EER-land eigen burgers de mogelijkheid om digitaal in te loggen. Dan moet het ook andere, door de Europese Commissie goedgekeurde, elektronische identiteitsbewijzen (eID’s) erkennen.    

Kijk daarom eerst of website van de overheidsorganisatie een inlogpagina heeft. Op die pagina ziet u de verschillende mogelijkheden om in te loggen. U herkent de knop voor het inloggen aan de Europese vlag. Deze staat naast het inlogveld afgebeeld. 

U kunt de overheidsorganisatie ook altijd vragen hoe u kunt inloggen met uw eID.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u al inloggen met een Europees goedgekeurd inlogmiddel.

Waar vind ik een overzicht van de aangesloten overheidsorganisaties op eIDAS?

Binnen Nederland

Bij steeds meer overheidsorganisaties in Nederland kunt u inloggen met elektronisch identiteitsbewijs (eID) dat de Europese Commissie heeft goedgekeurd. Op de website van de overheidsorganisatie kunt u zien of u kunt inloggen met een eID. Op dit moment kunt u met een goedgekeurde eID inloggen bij:

 • SVB, De Belastingdienst, DUO, CJIB, UWV, RDW, pensioenfondsen, verschillende gemeenten en provincies.
 • In Nederland hebben zich nu ruim 225 overheidsorganisaties aangesloten op eIDAS (oktober 2019).

Buiten Nederland

Er is in Europa geen centraal overzicht waar alle aangesloten overheidsorganisaties in de verschillende landen op staan. Wilt u inloggen bij een organisatie in een ander EER-land. Dan moet u zelf onderzoeken of u kunt inloggen bij deze overheidsorganisatie. Zie ook de vraag: Hoe weet ik dat een overheidsorganisatie is aangesloten op eIDAS?

Kan ik DigiD, als erkend eID-middel gebruiken in het buitenland?

Op dit moment is dat niet mogelijk. De Europese Commissie heeft DigiD namelijk nog niet goedgekeurd.

Ik heb geen DigiD, wat nu?

Als u in aanmerking komt voor een DigiD, dan kunt u een DigiD aanvragen via www.digid.nl. Komt u niet in aanmerking komt voor een DigiD? Dan heeft u misschien wel recht op een inlogmiddel uit een ander EER-land. Heeft u hier meer vragen over? Neem dan contact op met de verantwoordelijke overheidsorganisatie in het bewuste EER-land.