Speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20

Staatssecretaris Teeven biedt de Tweede Kamer,  mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 aan.