Uitstelbrief Kamervragen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Uitstelbrief van minister Verhagen (EL&I) over beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor EL&I over het doen toekomen van onderhandelingsdocumenten in verband met het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).