Antwoorden Kamervragen over het voorstel voor een wijziging van de Auteurswet ten behoeve van online clasroom use

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de Auteurswet in verband met online classroom use.