Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheerser auteurs- en naburige rechten 35 317

Minister Dekker stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheerser auteurs- en naburige rechten.

Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheerser auteurs- en naburige rechten 35 317 (PDF | 1 pagina | 152 kB)