Kamerbrief EK bij 6e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Minister Dekker stuurt het ontwerp van een koninklijk besluit voor de 6e verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis naar de Eerste Kamer. Hij informeert de Kamer daarbij over zijn voornemenom de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel per 1 augustus 2021 te laten vervallen.

Kamerbrief EK bij 6e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (PDF | 1 pagina | 154 kB)

Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Tweede Kamer.