Antwoorden Kamervragen over de uitvoering van de motie Van den Berge over video on demand

Minister Dekker (Rechtsbecherming) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de motie van het Tweede Kamerlid Van den Berge (GL). De motie ging over de uitzondering  op een vergoeding  voor video on demand. Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Ellian (VVD).