Nota van wijziging Wet toezicht

De nota wijzigt het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs en naburige rechten (Wet toezicht) op enkele punten.