Nota van wijziging Wet toezicht

De nota wijzigt het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs en naburige rechten (Wet toezicht) op enkele punten.

Nota van wijziging Wet toezicht (PDF | 2 pagina's | 121 kB)