2e nota van wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

De nota wijzigt het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheerser auteurs- en naburige rechten op enkele punten.

2e nota van wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (PDF | 2 pagina's | 96 kB)