19 november Brede stakeholdersbijeenkomst Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Bijeenkomst voor relevante stakeholders op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Dit was 1 van de eerste bijeenkomsten in het kader van het project 'IMVO-maatregelen in perspectief'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken startte dat project om het huidige IMVO-beleid te evalueren.

(Mensen drommen een zaal in. Aline van Veen:)

VROLIJKE MUZIEK

ALINE VAN VEEN: We zijn vandaag bij elkaar om te praten over de richting van de maatregelen die we nemen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het is belangrijk om het daar met elkaar over te hebben omdat het huidige beleid een aantal jaren bestaat.
Er zijn allerlei redenen om te kijken of het beleid goed werkt en of dat reden geeft tot herziening van het beleid.
Daar hebben we de inbreng van heel veel partijen voor nodig zodat wij een afweging kunnen maken, eigenlijk in de invulling van het nieuwe beleid.

GISELA TEN KATE: We zijn hier gekomen omdat BuZa expliciet aanbiedt om mee te denken over beter beleid.

JOSEPH WILDE-RAMSING: Om met een groep mensen te praten die allemaal geïnteresseerd zijn in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

LYSANNE VAN DER LEM: Namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie.

LINDA VAN BEEK: Vanuit het bedrijfsleven vinden we het belangrijk om mee te praten, omdat het heel erg de bedrijven aangaat.
Dus het is belangrijk dat het bedrijfsleven ook mee kan praten over die nieuwe kaders.
Het leuke van de IMVO-convenant-opzet is dat we al heel veel in die dialoog zijn.
Dus ik hoop op een leuke en interessante voortzetting hiervan.

(Aldus Lysanne van der Lem. Joseph Wilde-Ramsing:)

Ik heb heel veel goeie discussies gehad aan de verschillende tafels.
Het was leuk om met mensen van verschillende perspectieven te praten en van ze te horen.
TEN KATE: Het meest opvallende van vandaag vind ik wel dat de optie voor bindende maatregelen van wetgeving nadrukkelijk en openlijk op tafel is gelegd en we daar de verschillende statements over hebben kunnen uitwisselen en dat het ministerie dat echt ook overweegt om mee te nemen in hun nieuwe mix van maatregelen.
VAN BEEK: Ik ben heel blij dat ik hier vandaag ben want we spreken met veel vertegenwoordigers vanuit verschillende hoeken. Tegelijk merk ik dat het heel erg complex is.
Veel onderwerpen, maar je merkt ook dat er ontwikkelingen zijn op Europees terrein, internationaal, die ook van invloed zullen zijn op het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
WILDE-RAMSING: Wat ik aan het eind wil meegeven is dat de urgentie van dit proces en dat we hier zijn en de doelen die we willen bereiken, heel groot is.
Daardoor moet ook het ambitieniveau hoog blijven dus ik ben blij dat we hier zo'n mooie start hebben gemaakt en die moeten we wel weten te voltrekken tot het eind.

(Een groep deelnemers staat op een podium. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Vragen? Mail naar imh-mvo@minbuza.nl.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG