Beslisnota's bij Kamerbrief over monitor exportkredietverzekering (ekv) 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over monitor exportkredietverzekering (ekv) 2021 (PDF | 4 pagina's | 1,7 MB)