Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument (PDF | 11 pagina's | 4,4 MB)