Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)