Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat exportkredietverzekeringen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat exportkredietverzekeringen (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)