Verzamelbrief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de verzamelbrief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Tweede Kamer.