Kamerbrief analyse IMVO-wetgeving Europese Unie en omringende landen

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over Europese wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en de stand van zaken in omringende landen.

Kamerbrief analyse IMVO-wetgeving Europese Unie en omringende landen (PDF | 4 pagina's | 244 kB)