Antwoorden op Kamervragen over BNC fiche bij voorstel voor richtlijn passende zorgvuldigheid in bedrijfsleven duurzaamheid

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche over het voorstel voor een richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Eerste Kamerleden van de fracties van VVD, D66 en GroenLinks hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over BNC fiche bij voorstel voor richtlijn passende zorgvuldigheid in  bedrijfsleven duurzaamheid (PDF | 7 pagina's | 377 kB)