Kamerbrief verslag conferentie IMVO-wetgeving, IMVO-steunpunt en herziening OESO-richtlijnen

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de conferentie 'A new era for doing business: an exchange on mandatory due diligence' van 23 januari 2023. Ook gaat de minister in op het steunpunt voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-steunpunt) en de stand van zaken van de herziening van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Kamerbrief verslag conferentie IMVO-wetgeving, IMVO-steunpunt en herziening OESO-richtlijnen (PDF | 4 pagina's | 242 kB)