Inventarisatie mogelijke opties voor IMVO-maatregelen

Inventarisatie van de opties die er zijn bij de vormgeving van beleidsmaatregelen om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven te stimuleren.