Terugkoppeling Multistakeholderbijeenkomst ‘Richting nieuw IMVO-beleid’ 15 april 2020

De Directeur Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB), Hanneke Schuiling, heeft een online bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties en vakbonden en van diverse ministeries. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de voortgang van het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ en ging men met elkaar in gesprek over het palet aan opties en de doelgroepen voor vernieuwd IMVO-beleid.

Terugkoppeling Multistakeholderbijeenkomst ‘Richting nieuw IMVO-beleid’ 15 april 2020 (PDF | 3 pagina's | 269 kB)