Samenvatting Rapport GZM Stakeholdervisie op 5 instrumenten

Dit rapport is het verslag van de opbrengst van de werkgroep ‘Gepaste Zorgvuldigheid en
Monitoring’. Het doel van deze werkgroep is om inzichten te delen over vijf
mogelijke monitoring-, toezicht- of handhavingsinstrumenten die invulling kunnen geven aan het
toekomstige beleid op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).