Hoe kan ik als ondernemer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Als ondernemer kunt u zelf internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). U maakt daarvoor gebruik van richtlijnen en hulpmiddelen van de overheid.

Richtlijnen en hulpmiddelen IMVO

Als u als ondernemer internationaal maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, kunt u gebruik maken van:

 • OESO-richtlijnen

  OESO-richtlijnen zijn de belangrijkste richtlijnen voor IMVO in Nederland. Ze gaan onder meer over milieubewuste productie. En over de bestrijding van corruptie, ongelijke behandeling van man en vrouw, dwangarbeid en uitbuiting. U kunt hulp krijgen van het steunpunt om de richtlijnen in praktijk te brengen.
 • Handreiking voor IMVO

  In de Handreiking voor IMVO van de OESO staan praktische tips. Daarmee kunt u Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de praktijk toepassen.
 • MVO Risico Checker

  Met de MVO Risico Checker ziet u welke richtlijnen en regels voor gedrag in uw sector gelden.
 • ISO 26000-richtlijnen

  De ISO 26000-richtlijnen zijn praktische adviezen over MVO voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Bijvoorbeeld over energiebesparing, tegengaan van discriminatie op de werkvloer en eerlijke informatie voor consumenten. U kunt als ondernemer een scan doen om te kijken of uw organisatie al werkt volgende ISO-richtlijnen.
 • MVO-wegwijzer ISO 26000

  De MVO-wegwijzer ISO 26000 laat zien hoe u ISO 26000 in de manier waarop een bestuur het bedrijf leidt kunt opnemen.
 • MVO-stappenplan van MVO Nederland

  Het MVO-stappenplan helpt u om met MVO aan de slag te gaan.
 • Brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

  In de brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie leest u wat u kunt doen tegen corruptie.
 • Global Compact van de Verenigde Naties

  De Global Compact is een wereldwijd netwerk van bedrijven. De bedrijven zetten zich in voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
 • Eco Management and Audit Scheme van de Europese Commissie

  Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is een hulpmiddel waarmee u het milieubeleid van uw bedrijf kunt verbeteren.
 • Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

  De Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM) steunt uw bedrijf bij de verbetering van uw (interne) milieubeleid.
 • Corporate Social Responsibility passport

  Het CSR Passport (Engelstalig) beschrijft wat IMVO is en hoe u het kunt gebruiken bij internationaal zakendoen. Het is ook een handige gids om buitenlandse zakenpartners te informeren.

Voorbeelden uit de praktijk MVO

Op de site van MVO Nederland staan praktijkvoorbeelden over IMVO.