Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden (PDF | 4 pagina's | 2,1 MB)