IBO Modelovereenkomst

Een modelovereenkomst op basis waarvan een investeringsbeschermingsovereenkomst kan worden opgesteld.