Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer haar terugkoppeling op de motie-Thijssen-Amhaouch. De motie verzocht het kabinet de additionele financiering te onderzoeken voor capaciteitsversterking van zowel vakbonden als werkgeversorganisaties in het voeren van sociale dialoog in de combinatielanden.

Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden (PDF | 2 pagina's | 139 kB)

De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben de motie ingediend.