Voortrekkersrol bedrijven bij duurzame ontwikkeling

Bedrijven kunnen een voortrekkersrol spelen bij duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden. Daarover sprak staatssecretaris Knapen maandag met de CEO’s van een aantal Nederlandse familiebedrijven.

Het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking legt meer nadruk op het versterken van de private sector in ontwikkelingslanden en samenwerking met het bedrijfsleven. De CEO’s gaven aan dat ontwikkelingssamenwerking meer gebruik zou moeten maken van de ontwikkelkracht van het bedrijfsleven.

Knapen sprak met de CEO’s ook over de ORIO-regeling die eenvoudiger en transparanter wordt gemaakt, in lijn met de aanbevelingen uit het SER-advies 'Ontwikkeling door duurzaam ondernemen'. Bij aanbestedingen wordt niet enkel gekeken naar de laagste prijs, maar ook naar kwaliteit. Bedrijven komen alleen in aanmerking voor ORIO-deelname als zij de criteria naleven voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Projecten worden grondig geëvalueerd op ontwikkelingsrelevantie, onder meer met een economische impactanalyse.