Grote virtuele missie Zuidoost Azie van start

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen hebben maandag virtueel een grote handelsmissie naar 5 landen in Zuidoost-Azië geopend. Deze missie koppelt potentiële partners met ruim 120 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op het gebied van landbouw, watermanagement en circulaire economie. De missie duurt tot 11 december.

Bijzondere missie

Onder leiding van minister Kaag en zakelijk missieleider Thijssen van VNO-NCW bezoeken de deelnemers de komende 2 maanden 5 landen: Thailand, Vietnam, Singapore, Maleisië en Indonesië. Zowel de tijdsduur van de digitale missie als de omvang van de regio is uniek. Daardoor hebben deelnemers meer kansen en mogelijkheden dan bij eerdere fysieke missies.

Onder het motto: ‘Dutch connection in South East Asia’ hebben de deelnemers op het gebied van landbouw, watermanagement, circulaire economie en gezondheid alle ruimte om de regio te verkennen, netwerken op te bouwen, hun zichtbaarheid te vergroten en nieuwe partners te vinden.

“Ik blijf me inzetten om de Nederlandse ondernemer te ondersteunen, juist in deze tijd. Met het openhouden van grenzen voor internationaal goederenverkeer blijven we met elkaar verbonden en kunnen we elkaar helpen. Nederland heeft de wereld veel te bieden”, aldus minister Kaag. “Met het deelnemen aan digitale beurzen, het verbinden van ondernemers zowel hier als daar, blijven we zichtbaar en laten we zien dat we open zijn voor samenwerking, handel en het toewerken naar oplossingen.”

Azië markt van de toekomst

Deze 5 landen, als onderdeel van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN), bieden de Nederlandse ondernemer veel kansen. De ASEAN zal in 2030 waarschijnlijk de drie na grootste markt ter wereld zijn.

Compleet digitaal pakket

Een digitale handelsmissie is een relatief nieuwe vorm. Tussen 12 oktober en 11 december worden diverse seminars en webinars georganiseerd. Deelnemers kunnen digitale beurzen in de regio bezoeken en mogelijke zakenpartners ontmoeten. Tegelijk met de handelsmissie vinden er officiële ontmoetingen plaats op regeringsniveau en worden er overeenkomsten getekend.

Vanwege het digitale karakter kunnen geïnteresseerden zich nog steeds aanmelden voor deze missie.