Waar kan ik oneerlijke concurrentie in het buitenland melden?

Heeft u te maken met oneerlijke concurrentie op een buitenlandse markt? Of illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding? Neem dan contact op met het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waar kan ik een melding maken?

U kunt een melding maken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of bellen met (070) 3485264. Ook kunt u hier vragen stellen en suggesties delen, zoals ideeën over de verbetering van douaneprocedures.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na ontvangst van uw melding neemt het Meldpunt Handelsbelemmeringen binnen 1 week contact met u op. Samen met u bespreken zij het probleem en proberen zij een oplossing te vinden.

De afhandeling van de klacht hangt af van de aard van het probleem. In overleg kan er contact worden opgenomen op met dossierhouders en overheidsinstanties. Denk daarbij aan andere ministeries, de Nederlandse ambassade in het betreffende land of brancheorganisaties. De aanpak van het probleem kan tussendoor wijzigen.

Meldingen en de behandeling hiervan gebeuren op basis van vertrouwelijkheid. Zo worden namen niet zonder toestemming genoemd. Bij een melding wordt in overleg met u afgestemd wat voor actie er wordt ondernomen.

Problemen die het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen als er sprake is van:

  • Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen;
  • een mogelijke ongelijke concurrentiepositie door veronderstelde steun aan bedrijven in andere landen. Voorbeelden hiervan zijn discriminatie bij aanbestedingen, onterechte staatssteun aan een buitenlandse concurrent of slepende onteigeningsprocedures;
  • een buitenlandse overheid die de mogelijke oneerlijke concurrentie veroorzaakt.

Problemen die het Meldpunt Handelsbelemmeringen niet behandelt

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt problemen niet als:

  • de zaak onderwerp is van een civiele procedure in het betreffende land;
  • het om een klacht over een ander bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over een bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over de overheid gaat.

Loket SOLVIT bij problemen met overheid in ander EU-land

Op de website van SOLVIT kunnen burgers en bedrijven terecht met klachten als overheidsinstanties Europese regels niet goed toepassen. Bijvoorbeeld als een diploma of beroepskwalificatie niet wordt erkend of problemen met arbeidsrechten of de sociale zekerheid.