Prioriteiten internationaal cultuurbeleid

Het internationaal cultuurbeleid heeft drie doelstellingen. In alle drie doelstellingen krijgen creatieve industrie en gedeeld cultureel erfgoed speciale aandacht.

Doelstelling 1: Versterken van de Nederlandse cultuursector

Internationale culturele uitwisselingen voeden ons met nieuwe invloeden en beelden. Nederlandse kunst en cultuur vergroten de herkenbaarheid van Nederland. Ook levert een sterke cultuursector banen op. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een coproductie van een film, een vertaling van een Nederlandse auteur of het ontsluiten van VOC-archieven in verschillende landen.

Doelstelling 2: Cultuur en een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld

Cultuur geeft uitdrukking aan waarden als vrijheid van meningsuiting, tolerantie en culturele diversiteit. In landen die grenzen aan de Europese Unie zet Nederland cultuur in voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding. Het gaat om activiteiten die zorgen voor sterkere onderlinge banden, meer vertrouwen en betere communicatie tussen Nederland en deze landen.

Doelstelling 3: Culturele diplomatie

De derde doelstelling zet cultuur in als strategisch instrument van de diplomatie om zo een bijdrage te leveren aan de goede betrekkingen van Nederland met het buitenland. Het diplomatieke netwerk van Nederland bestaat uit ambassades en consulaten. Zij hebben lokale culturele netwerken en contacten bij overheid en bedrijfsleven. Culturele diplomatie ondersteunt dialoog, bijvoorbeeld over mensenrechten en gendergelijkheid. En draagt bij aan de economische belangen van Nederland of beeldvorming over Nederland. Zo zijn optredens van Nederlandse topinstellingen een uitstekend visitekaartje voor Nederland. 

Landen cultuurbeleid

Nederlandse kunstenaars zijn in veel landen actief. De Nederlandse overheid geeft voorrang aan de volgende landen bij doelstelling 1:

 • België (Vlaanderen)
 • Brazilië
 • China
 • Duitsland
 • Engeland
 • Frankrijk
 • Indonesië
 • Italië
 • Japan
 • Spanje
 • Turkije
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Korea

De Nederlandse overheid geeft voorrang aan de volgende landen bij doelstelling 2:

 • Egypte
 • Marokko
 • Rusland
 • Turkije

Creatieve industrie

De Nederlandse creatieve industrie staat aan de wereldtop. Om concurrerend te blijven investeert de overheid in 9 sectoren die wereldwijd toonaangevend zijn. De creatieve industrie is 1 van de 9 topsectoren. Onder de creatieve industrie vallen de kunst- en erfgoedsector, media en entertainment en de creatieve zakelijke dienstverlening.

Via internationale programma’s versterken het Stimuleringsfonds en Het Nieuwe Instituut de plek van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland. De programma’s richten zich onder andere op deze onderwerpen:

 • architectuur
 • vormgeving (inclusief mode)
 • nieuwe media
 • gaming

Meer informatie hierover is te vinden op de websites van het Stimuleringsfonds voor Creative Industrie en Het Nieuw Instituut:

Thema Gedeeld Cultureel Erfgoed

Een bijzonder onderdeel van het internationaal cultuurbeleid vormt de aandacht voor het gedeeld cultureel erfgoed. Nederland deelt een verleden met landen over de hele wereld. De sporen die dit verleden heeft nagelaten, binnen en buiten Nederland, noemen we gedeeld cultureel erfgoed. Archieven over de hele wereld zijn samen een bron van kennis. Ook archeologie op zee levert veel informatie op over het verleden. De overheid zet zich in om dit zogenoemde gedeelde erfgoed door te kunnen geven aan volgende generaties. De Rijksoverheid:

 • bevordert de samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen
 • wisselt experts en kennis uit
 • geeft steun aan buitenlandse initiatieven
 • vergroot de belangstelling voor het gedeelde verleden

Nederland steunt activiteiten in:

 • Australië
 • Brazilië
 • India
 • Indonesië
 • Japan
 • Rusland
 • Suriname
 • Sri Lanka
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Afrika

Meer informatie over het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Waar staan wij nu?

De voortgangsbrief geeft per doelstelling van het internationaal cultuurbeleid een overzicht van projecten en resultaten in 2017. Ook noemt de brief een aantal concrete voorbeelden per doelstelling.