Jongeren

In de tweede doelstelling van het internationaal cultuurbeleid krijgen jongeren speciale aandacht. In landen die grenzen aan de Europese Unie zet Nederland cultuur in voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding. Door jongeren te betrekken bij het bedenken van creatieve oplossingen, krijgen zij in eigen land meer kansen. Dat draagt bij aan het initiatief van jongeren en ondersteunt dialoog tussen diverse bevolkingsgroepen.

Meer informatie over de inzet op jongeren in het internationaal cultuurbeleid is te vinden op de websites van het Prins Clausfonds en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: