Kamerbrief met verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de ontwerpbesluiten voor de toetreding van enkele landen tot het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) naar de Tweede Kamer. Hij verzoekt de Kamer om instemming om zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van deze besluiten.