Kamerbrief over verloop van de onderhandelingen herziening Verordening Brussel II bis

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de herziening van de Verordening Brussel II-bis. De verordening betreft de onderwerpen echtscheiding, ouderlijk gezag en kinderontvoering.