Besluit Wob-verzoek over sancties Rusland en Belarus

Besluit op een verzoek om informatie over sancties Rusland en Belarus vanwege de inval in Oekraïne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek over sancties Rusland en Belarus (PDF | 181 pagina's | 19,0 MB)