Sancties tegen Iran

De VN-Veiligheidsraad en de Europese Unie (EU) hebben sancties opgelegd tegen Iran. Reden hiervoor is het nucleaire programma in dat land. De EU heeft bovendien sancties afgekondigd vanwege de mensenrechtenschendingen in Iran.

Akkoord over nucleair programma Iran

Op 14 juli 2015 is er door Iran en de E3+3 een akkoord gesloten. (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Rusland en China onder leiding van de EU). Een akkoord over het nucleaire programma van Iran. Dit nucleaire akkoord moet voorkomen dat Iran in de toekomst beschikt over een kernwapen. Afspraak  is dat Iran zijn nucleaire activiteiten beperkt in ruil voor sanctieverlichting.

Opschorten sancties

Op 15 januari 2016 maakte het IAEA bekend dat Iran aan alle afgesproken voorwaarden uit het nucleaire akkoord heeft voldaan. Dat betekent dat een groot aantal sancties tegen Iran wordt verlicht. En de Nederlandse handelsbetrekkingen in stappen hervat kunnen worden.

De VN-sancties (nucleair) en VS- en EU-sancties zijn opgeschort voor deze sectoren: 

  • financiële en verzekeringssector;
  • olie- en gassector;
  • scheep- en transportsector; 
  • goud en edelmetaal; 
  • automobiel sector (alleen VS). 

Een deel van de personen en entiteiten zijn van de sanctielijst geschrapt. De handel in dual use goederen wordt hervat. Met uitzondering van goederen die nucleair relevant zijn. Of goederen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van ballistische raketten.

Van kracht blijvende sancties

De EU-mensenrechtensancties tegen Iran blijven in stand. Ook blijven de beperkingen op het gebied van conventionele wapens (wapenembargo) van kracht. Beperkingen op de uitvoer van goederen en technologie die kunnen bijdragen aan het ballistisch raketprogramma van Iran blijven gelden.

Contact over sancties Iran

Wilt u meer weten over de sancties? Dan kunt u contact opnemen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Handboek Iran

Wilt u zakendoen met Iran? Bekijk dan het Handboek Iran.