De rechtsgeldigheid van verdragen

Verdragen zijn bindend. Elke staat of organisatie die een verdrag ondertekent, moet zich aan de afspraken houden.

Nationale wetten aanpassen aan verdragen

Verdragen zijn een onderdeel van het internationale recht. Nationale wetten mogen hiermee niet in tegenspraak zijn. Is dat wel het geval, dan gaan de regels uit de verdragen vaak voor. Soms moeten overheden daarom hun nationale wetten aanpassen na de ratificatie (goedkeuring) van een verdrag.

Als lid van de Europese Unie (EU) moet Nederland altijd zijn wetten aanpassen aan de afspraken uit de EU-verdragen.

Rechtsgeldigheid van verdragen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Een verdrag wordt altijd ondertekend door het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Na het ondertekenen beslissen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf of het verdrag voor hen moet gelden.

Oplossen van meningsverschillen bij niet naleven verdrag

In veel verdragen staat hoe partijen hun meningsverschillen over naleving van afspraken moeten oplossen. In het uiterste geval kan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak doen.

Een verdrag opzeggen

Een staat kan besluiten zich uit een verdrag terug te trekken. Meestal vermeldt een verdrag wat de voorwaarden zijn om een verdrag te kunnen opzeggen.

Verdragen raadplegen

U kunt alle verdragen raadplegen in de Verdragenbank op Overheid.nl.