Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijziging Verdrag inzake het wegverkeer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijziging Verdrag inzake het wegverkeer (PDF | 3 pagina's | 180 kB)