Kamerbrief over beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘The Dutch contribution to the European Neighbourhood Policy 2011-2017’ en de beleidsreactie daarop. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.