Besluit op Wob-verzoek over IBO Nigeria 1992

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (IBO) tussen Nederland en Nigeria in 1992. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).