Nederland ondersteunt Afghanistan

Nederland heeft sinds 2002 meegeholpen Afghanistan opnieuw op te bouwen en stabieler en veiliger te maken. De ISAF trainingsmissie in Kunduz is in juli 2013 geëindigd. Sinds 1 januari 2015 doen 100 Nederlandse militairen mee aan de nieuwe NAVO-missie Resolute Support.

Missie Resolute Support

De zorg voor de veiligheid van Afghanistan is sinds januari 2015 niet meer de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, maar van Afghanistan zelf. De missie Resolute Support ondersteunt de Afghaanse overheid om het leger en de politie verder op te bouwen. Zodat Afghanistan ook op langere termijn de veiligheid kan handhaven.

Nederland levert 100 militairen aan Resolute Support. Het gaat om adviseurs, stafofficieren, medisch personeel, een transporteenheid en een logistieke eenheid.

Meer informatie leest u in de Artikel 100-brief over de Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan.

ISAF trainingsmissie Kunduz

De trainingsmissie in de provincie Kunduz (Noord-Afghanistan) startte in  2011. Doel was de rechtsstaat te verbeteren en de bevolking meer vertrouwen te geven in politie en justitie. Nederland heeft politieagenten getraind, maar ook aanklagers, rechters en advocaten.

De trainingsmissie eindigde in juli 2013. Resultaat van de missie was onder meer een professionelere Afghaanse politie op alle niveaus. De Afghanen zijn voldoende opgeleid om hun eigen veiligheid te regelen en zelf hun politiemensen te trainen. Ruim 1900 agenten hebben leren lezen en schrijven. De relatie tussen bevolking en politie is verbeterd. En politie en justitie werken beter samen.

Een overzicht van alle resultaten van de trainingsmissie in Kunduz vindt u in de Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan.

ISAF trainingsmissie Uruzgan

Vanaf 2006 tot 2010 hielp Nederland mee aan de opbouw, stabiliteit en veiligheid  in de provincie Uruzgan. Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse militairen in Uruzgan was het Afghaanse leger en de politie versterken. Hiermee zijn goede resultaten geboekt. Ook heeft Nederland een bijdrage geleverd aan onder meer de verbetering van onderwijs, gezondheidszorg, positie van vrouwen, infrastructuur, plattelandsontwikkeling en private ontwikkeling.

De resultaten van de Nederlandse bijdrage aan de missie in Uruzgan vindt u in Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010.

Aanleiding ISAF-missie Afghanistan

Na de aanslagen van 11 september 2001 wilde de internationale gemeenschap terrorisme en radicalisering in Afghanistan tegengaan. De Taliban had in het land de macht in handen en weigerde Osama bin Laden uit te leveren. De Verenigde Staten begonnen op 7 oktober 2001 operatie 'Enduring Freedom'. Dit was een internationale operatie tegen militaire installaties van de Taliban en trainingskampen van Al-Qa'ida. Ook Nederland had aandeel in de operatie Enduring Freedom.

In december 2001 verleende de VN-Veiligheidsraad toestemming voor de internationale vredesmacht ISAF. ISAF staat voor International Security Assistance Force. De NAVO voerde sinds 2003 het commando over deze vredesmissie.