Beslisnota bij Kamerbrief over de actuele situatie in Iran

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over de actuele situatie in Iran (PDF | 1 pagina | 399 kB)