Verslag bijeenkomst NAVO ministers van Buitenlandse Zaken, 3-4 april 2019

Op 3 en 4 april 2019 kwamende NAVO-Ministers van Buitenlandse Zake in Washington DC bijeen. De bijeenkomst ging onder meer over Rusland en en de stand van zaken rondom het Intermediate-range Nuclear Forces (INF-verdrag). Andere onderwerpen waren veiligheid en contraterrorisme en de Trans-Atlantische relatie. Daarnaast namen de ministers een verklaring aan ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van de NAVO.