Kamerbrief over toekomstige Nederlandse inzet in missies en operaties

De ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Bijleveld (Defensie), Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sturen een brief naar de Eerste Kamer over de voorziene besluitvorming over toekomstige Nederlandse militaire bijdragen aan missies en operaties en de tijdlijn die het kabinet daarbij voor ogen heeft. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer gestuurd.