Kamerbrief over evaluaties FOL over periode oktober 2016 - september 2018

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse evaluaties aan van het Forward Operating Locations-verdrag (FOL) over de periodes oktober 2016 tot en met september 2017 en oktober 2017 tot en met september 2018.

Het betreft een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika over toegang tot en gebruik van faciliteiten op Aruba en Curaçao voor drugsbestrijding vanuit de lucht.