Beantwoording vragen over Wet ter bescherming Koopvaardij


Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de PvdA-fractie van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij.