Beantwoording Kamervragen over spanningen tussen Pakistan en India

De ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Karabulut (SP). De vragen gaan over spanningen tussen Pakistan en India.