Kamerbrief bij HGIS-jaarverslag 2018

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2018 Homogene Groep Internationale Samenwerking. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.