Antwoord op vragen over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen

Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen.